Aktivt eierskap bygger bedre virksomheter

Om oss

Triton er et private equity-selskap som investerer i mellomstore virksomheter i Nord-Europa, Italia og Spania. Vi investerer hovedsakelig i selskap med potensial til å skape langsiktige verdier, gjennom ulike økonomiske sykluser. For å lykkes med dette, samarbeider vi nært med ledelsen i selskapene vi eier. 

Triton ble etablert i 1997, basert på visjonen om at aktivt eierskap bidrar til å skape bedre virksomheter. Triton er entreprenører. Vi investerer både vår egen kapital og våre investorers kapital i virksomheter der vi mener det er gode muligheter til å skape langsiktige verdier.

Godt samarbeid med ledelsen i selskapene er viktig: Med detaljkunnskap om sin virksomhet, og en sterk motivasjon til å skape verdier, spiller ledelsen hovedrollen i arbeidet med å oppnå felles mål. Vi bidrar som rådgiver og diskusjonspartner, basert på vår industrielle, strategiske og operasjonelle kompetanse og erfaring. Sammen utgjør vi et sterkt team.

Kort om Triton

 • Ansvarlig eierskapsfilosofi, basert på å forbedre porteføljeselskapenes forretningsdrift
 • Fokus på tre sektorer: Industri, service/tjenester og konsument/helse
 • Investerer primært i Østerrike, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Norge, Spania, Sverige og Sveits
 • Har gjennomført mer enn 50 investeringer og bidratt i mer enn 100 oppkjøp
 • Omfatter i dag 35 selskap med samlet omsetning på omkring 12.7 milliarder euro og mer enn 82 000 ansatte 
 • Etablert 1997
 • Kontorer i København, Frankfurt, Helsinki, Jersey, London, Luxembourg, Milano, New York, Oslo, Shanghai og Stockholm 
 • Medinvestor i 8 fond med samlet verdi på omkring 8.7 milliarder euro
 • Triton IV ble etablert i 2013 og har en samlet kommitert kapital på 3.5 milliarder euro
 • Triton Debt Opportunities ble etablert i 2014 og har en samlet kommitert kapital på  532 millioner euro
 • Aksjefondet Triton Value Fund ble etablert i 2015
 • Fondene har omkring 100 institusjonelle investorer *


*se juridisk bemerkning 2 

Contact

Fredrik BrynildsenEmail

Kristian DiesenEmail

Joachim EspenEmail

Terje AskvigEmail

 

Our locations*

Germany Sweden United Kingdom Jersey China Luxembourg New York

*For legal entities please see the legal notice

Triton

This website is not directed at visitors who are located within the US.

See legal notice 3

Terms and conditions Legal notice Cookie Policy Copyright Triton 2016