View the full site

Om oss

Triton er et private equity-selskap som investerer i mellomstore virksomheter i Nord-Europa, Italia og Spania. Vi investerer hovedsakelig i selskap med potensial til å skape langsiktige verdier, gjennom ulike økonomiske sykluser. For å lykkes med dette, samarbeider vi nært med ledelsen i selskapene vi eier. 

Triton ble etablert i 1997, basert på visjonen om at aktivt eierskap bidrar til å skape bedre virksomheter. Triton er entreprenører. Vi investerer både vår egen kapital og våre investorers kapital i virksomheter der vi mener det er gode muligheter til å skape langsiktige verdier.

Godt samarbeid med ledelsen i selskapene er viktig: Med detaljkunnskap om sin virksomhet, og en sterk motivasjon til å skape verdier, spiller ledelsen hovedrollen i arbeidet med å oppnå felles mål. Vi bidrar som rådgiver og diskusjonspartner, basert på vår industrielle, strategiske og operasjonelle kompetanse og erfaring. Sammen utgjør vi et sterkt team.

Kort om Triton

1997
Triton etablert
180
institusjonelle investorer*
Kort om Triton
90+
investeringer gjennomført siden 1999
Ca.600+
add-on oppkjøp

Vores fokus

Investerer primært i Østerrike, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Norge, Spania, Sverige og Sveits
service/tjenester
service/tjenester
helsevesen
helsevesen
industriell teknologi
industriell teknologi

Vores portfolio

49
virksomheder
€18.1 milliarder
samlet verdi
106 000
ansatte
€15.6 milliarder
medinvestor i 10 fond
 • 49
  virksomheder
 • €18.1 milliarder
  samlet verdi
 • 106 000
  ansatte
 • €15.6 milliarder
  medinvestor i 10 fond