View the full site

Juridisk bemerkning 2

Antall institusjonelle investorer refererer til antall investeringsorganisasjoner som Triton har et forretningsmessig forhold til, og ikke det faktiske antall investeringsenheter som investerer i  Triton sine fond. En investeringsorganisasjon kan investere i Triton-fond gjennom flere enn en investeringsenhet.